Flexibel

Sterrenschool Het Universum is vrijwel het hele jaar open van 0.700 uur tot 19.00 uur. De opvang is alleen gesloten op de reguliere feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw. Kinderen starten met onderwijs om 8.30 uur en stoppen om 14.00 uur. ( Vijf gelijke dagenrooster) In de middagpauze eten de medewerkers met de kinderen en houden vervolgens toezicht op het plein tijdens het buitenspelen. De komende jaren zal de school toewerken naar flexibele onderwijstijd. Dat betekent dat er in overleg tussen de school en ouders, keuzes gemaakt kunnen worden over onderwijstijd en vakanties. Tot die tijd hanteert de school de landelijke vakantie planning (regio Noord)