Mededelingen

Via de nieuwsbrief en mededelingen houden wij u op de hoogte van alle zaken die zich op school afspelen. In de Mededelingen brief zullen algemene en praktische zaken staan en deze wordt dan ook door de directie opgesteld. Ook kunt u hier de notulen van de MR vergaderingen vinden.

De Nieuwsbrief is om u te informeren over activiteiten die door de leerlingen in de diverse groepen worden uitgevoerd. Deze brieven staan onder kopje "Nieuws uit de groepen". Beide brieven worden aan u via digiDuif gestuurd, voor leerlingen die reeds bij ons zijn ingeschreven.

Schooljaar 2018-2019:

Mededelingen 1 (editie Hasselbraam 290818)

Mededelingen 1

Mededelingen 2