Medezeggenschapsraad

Elke school is wettelijk verplicht om  een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kunt u als ouder, of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan, aannemen van nieuw personeel  of over het formatieplan. De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
  • Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
  • Instemmingsrecht: Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school.

Vanuit het bestuur van de Almeerse Scholen Groep is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen van ASG vertegenwoordigd.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

In 2016-2017 zal onze medezeggenschapsraad opgericht worden. De raad zal in eerste instantie bestaan uit twee gekozen teamleden en twee gekozen ouders. Naarmate de school groeit, zal de raad uitgebreid worden naar drie teamleden en drie ouders. In het schooljaar 2016-2017 zullen er verkiezingen voor de oudergeleding worden uitgegeschreven. De vergaderingen zijn een aantal keer per jaar en openbaar voor ouders. De directeur is bij de start van de vergadering altijd aanwezig.