Onze 5 Sterren

 

BASIS TAAL, REKENEN, LEZEN; nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs.
MAATWERK:  Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. ICT.
FLEXIBEL:  De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur in samenwerking met kinderopvangorganisatie Sterrenrijk.
SAMEN:  Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.
OMGEVING: De binding tussen school en buurt.

 

Gaandeweg zullen de sterren de komende jaren  worden ingevuld.