Onze 5 Sterren

Onze 5 Sterren

  1. BASIS de nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs.
  2. MAATWERK: Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning.
  3. FLEXIBEL: De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur in samenwerking met kinderopvangorganisatie Sterrenrijk.
  4. SAMEN: Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.
  5. OMGEVING: De binding tussen school en buurt.

Gaandeweg zullen de sterren de komende jaren worden ingevuld.