Ouderraad

Ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerresultaten. Het Universum en Sterrenrijk werkt met een Ouderraad. Hierin werken ouders en medewerkers van de school en de kinderopvang samen aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid op school. In dit team komt de invulling van de regelmatige ouderbijeenkomsten en de samenwerkingsactiviteiten aan de orde. 

Dit jaar (2016-2017)) is de ouderraad gestart met 4 ouders, te weten:

Jacquelina Hartong

Chantal Hemsworth

Kim Pool

Judith Roelevink